WIFI4EU

Kratki opis projekta: uvođenje besplatnog Wi-Fi-a na javnim površinama za građane i posjetitelje temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu preko pristupnih točaka za Wi-Fi.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 15.000,00 Eur-a.