„Visoki krvni tlak – tihi ubojica“

Lenta

Kratki opis projekta: u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. i Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ (referentne oznake UP.02.2.1.04), Općina Čavle prijavila je projekt „Visoki krvni tlak-tihi ubojica“

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije visokog krvnog tlaka na području Općine Čavle i Općine Cernik.

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci

Partner: Općina Cernik

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 284.012,36 kn te je isti sufinanciran u 100% iznosu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. koji je Općina Čavle potpisala s Ministarstvom zdravstva (PT1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT2).