Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Poštovani, dozvolite da Vas podsjetimo na mogućnost kreditiranja Vaših poslovnih potreba iz zajedničkog programa suradnje Croatia Banke d.d. i Općine Čavle.

Programom su predviđena dva modela, i to:

 • Krediti za obrtna sredstva:
  Iznos kredita: do 20.000 EUR
  Kamata: 8,50% godišnje, promjenjiva od čega Općina Čavle subvencionira 5% (kamata za krajnjeg korisnika iznosi 3,50%)
  Naknada: 1,30%, jednokratno
  Rok otplate kredita: do 5 godina
  Otplata: u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama
  Način isplate kredita: isplatom na žiro račun otvoren u Banci
 • Krediti za investicije:
  Iznos kredita: od 10.000 EUR do 50.000 EUR
  Kamata: 7,00% godišnje, promjenjiva od čega Općina Čavle subvencionira 5% (kamata za krajnjeg korisnika iznosi 2%)
  Naknada: 1,30%, jednokratno
  Rok otplate kredita: do 7 godina
  Rok korištenja kredita: do 6 mjeseci
  Poček: do 1 godine (u razdoblju počeka plaća se ugovorena kamata)
  Otplata: u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama
  Način isplate kredita: bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita, na osnovu odgovarajuće dokumentacije u visini od najmanje 60%, te isplatom Korisniku kredita na žiro račun otvoren u Banci, do najviše 40% iznosa odobrenog kredita.

Nužan preduvjet za obradu Vašeg zahtjeva je odluka Savjeta načelnika Općine Čavle o odobrenju kredita.
Ukoliko ste zainteresirani za korištenje kreditnih sredstava iz jednog od dva opisana programa ili trebate dopunske informacije, molimo da nas kontaktirate, na raspolaganju smo u Podružnici.
S poštovanjem.

Slaven Samaržija Mirjana Pobor Direktor Podružnice Rijeka Viši financijski savjetnik Croatia banka d.d. Zagreb Podružnica Rijeka Croatia banka d.d. Zagreb Podružnica Rijeka Riva Boduli 1|51000 Rijeka|Hrvatska Riva Boduli 1|51000 Rijeka|Hrvatska T: +385 51 214 957 T: +385 51 212 637 F: +385 51 214 947 F: +385 51 214 947 E: slaven.samarzija@croatiabanka.hr E: mirjana.pobor@croatiabanka.hr W: www.croatiabanka.hr W: www.croatiabanka.hr
Vanita Brkić Marin Mikić Financijski savjetnik Mlađi financijski savjetnik Croatia banka d.d. Zagreb Podružnica Rijeka Croatia banka d.d. Zagreb Podružnica Rijeka Riva Boduli 1|51000 Rijeka|Hrvatska Riva Boduli 1|51000 Rijeka|Hrvatska T: +385 51 212 637 T: +385 51 212 637 F: +385 51 214 947 F: +385 51 214 947 E: vanita.brkic@croatiabanka.hr E: marin.mikic@croatiabanka.hr W: www.croatiabanka.hr W: www.croatiabanka.hr

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.