Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
SPORAZUM GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA

Europska komisija je 28. veljače 2008. pokrenula program ujedinjenja gradonačelnika i načelnika energetski osviještenih gradova i općina u zajednicu kojom bi se razmjenjivala iskustva u primjeni raznih mjera i aktivnosti kojima bi se utjecalo na poboljšanje energetske učinkovitosti u sektorima i podsektorima grada i općine. Sporazum gradonačelnika i načelnika je zajednica koja odgovara na nastale globalne probleme tj. na izazove poput globalne promjene klime, te poziva gradske i općinske uprave i gradove na sudjelovanje u rješavanju problema. Potpisivanjem Sporazuma, čelnici lokalnih samouprava se obvezuju da će pomoću brojnih mjera i aktivnosti utjecati na smanjenje emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

Za pristup Sporazumu gradonačelnika, interes poprima sve veće razmjere koji prelaze i Europske okvire. Do početka svibnja 2014.  Sporazumu gradova je pristupilo 5687 potpisnika općina i gradova što obuhvaća 183 213 990 stanovnika.

Kako bi se postiglo zadano smanjenje emisije CO2 lokalne vlasti bi trebale provoditi razne mjere, projekte i programe energetske efikasnosti u zgradama javne namijene u vlasništvu i korištenju jedinice lokalne samouprave, zatim projekte i programe u cilju povećanja kvalitete i energetsko- ekološke učinkovitost u sektoru javnog gradskog prijevoza, te energetske učinkovitosti sektora javne rasvjete na području općine. Općina bi trebala osmisliti informativne i edukativne aktivnosti pomoću kojih bi se povećala svijest građana o štednji energije i mogućnošću proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije te poticati građane kroz sudjelovanje u nacionalnim i europskim fondovima. Isto tako lokalne vlasti razvijaju programe s kojima uključuju komercijalni sektor u politiku provođenja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Kako bi se navedeni ciljevi ostvarili , potpisnici Sporazuma obavezuju se na:

 • Izradu Referentnog inventara emisija CO2 kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada do 2020. godine
 • Izradu i provedbu Akcijskog plana
 • Kontrolu i praćenje provedbe Akcijskog plana
 • Podnošenje izvješća o realizaciji Akcijskog plana Europskoj komisiji svake dvije godine
 • Prilagođavanje strukture gradske uprave u cilju osiguranja potrebnog stručnog potencijala za redovitu provedbu Akcijskog plana
 • Redovito informiranje lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana
 • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način
 • Organiziranje Energentskih dana ili Dana Sporazuma gradova u suradnji s Europskom komisijom i dionicima
 • Prisustvovanje i doprinos godišnjim Konferencijama gradonačelnika Europske unije o energetski održivoj Europi
 • Razmjenu iskustva i znanja s drugim gradovima i općinama

Pristup Sporazumu gradonačelnika ima pozitivnu konotaciju za općinu koja će postati primjer dobre prakse postavljajući temelje za održivi razvoj, energetsku učinkovitost i očuvanje prirodnog dobra kako bi se osigurala dugoročna i neovisna energetska opskrba.

Na održanoj sjednici općinsko vijeće Općine Čavle xx.yy.zz godine ovlastilo je načelnika Željka Lambašu za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika, uz potpuno razumijevanje svih obveza, a posebno:

 • nadmašiti ciljeve koje je postavila Europska Unija do 2020.godine, smanjujući emisije CO2 na  području za najmanje 20%,
 • sastaviti Akcijski plan za održivu energiju, uključujući pregled stanja emisija kao temelj za izradu plana kojim će se ispuniti zadani ciljevi u roku od jedne godine od gore navedenog datuma,
 • dostavljati izvješća o provedbi najmanje svake dvije godine nakon podnošenja Akcijskog plana za potrebe njegove ocjene, praćenja i potvrde,
 • u suradnji s Europskom komisijom i drugim uključenim strankama organizirati Dane energije, omogućavajući građanima da izravno koriste mogućnosti i prednosti koje im pruža razumnije korištenje energije i redovito izvještavati lokalne medije o realizaciji Akcijskog plana, prisustvovati i pridonositi godišnjoj Konferenciji gradonačelnika i načelnika Europske unije.

 

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.