Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čavle kao naručitelj, Rekonstrukcija –proširenje groblja Cernik – grobna oznaka J i K na novonastaloj čestici k.č. br. 8562, k.o.Cernik-Čavle  u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake 08/2015, izrađen po Arheo d.o.o., Zagreb, te građevinskom dozvolom izdanom od PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša od 7. veljače 2018. godine temeljem iskazanih potreba, stavlja opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za  odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno do 15.05.2018. godine.
Primjedbe se mogu uputiti na dolores.buric@cavle.hr

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.