Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
PRISTUPAČNOST MREŽNIH STRANICA

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Općina Čavle ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište OPĆINE ČAVLE na adresi cavle.hr.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište OPĆINE ČAVLE je djelomično usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežno sjedište cavle.hr većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • Neki HTML elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • Poveznice bi trebale biti desktiptivnije odnosno bolje opisivati sadržaj na koju upućuju
 • Ne nude se upute za pomoć kod popunjavanja obrazaca
 • nekolicina PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • video sadržajima nedostaju titlovi i gumbi na hrvatskom jeziku (ugrađeni Youtube klipovi)
 • neke slike nemaju definiran ALT altribut
 • sav tekst nije poravnat lijevo
 • PDF dokumenti otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, OPĆINA ČAVLE će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta cavle.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 13. prosinca 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta OPĆINE ČAVLE korisnici mogu uputiti

 • e-poštom: opcina@cavle.hr
 • telefonom: +385 51 208 300
 • telefaksom: +385 51 208 311
 • poštom: OPĆINA ČAVLE, Čavja 31, 51219 Čavle

 

OPĆINA ČAVLE je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Info

Službenik za informiranje

Osoba za nepravilnosti

Savjetovanje s javnošću

Službene novine

Prostorni planovi

Časopis Gmajna

E-Oglasna ploča

&

Transparentnost

&

E-Sjednice

Objave

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.