Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311

Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Čavle
15 srpnja, 2022

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je nacrt Odluke o uređenju prometa na području Općine Čavle te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”
broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) općinama i gradovima je dana ovlast da uređuju promet na svom području.
Slijedom toga Općina Čavle je izradila prijedlog Odluke o uređenju prometa koju donosi Općinsko vijeće.

Predmetnom Odlukom određuju se:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
 3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,
 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja
 7. zone smirenog prometa,
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama,
 14. Javni prijevoza putnika
 15. organizacija prometa za vrijeme održavanja sportskih priredbi i drugih javnih događanja.

Rok za podnošenje prijedloga je do 16. kolovoza 2022. godine do 11.00h.
Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu:
dolores.buric@cavle.hr.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Čavle.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.

KLASA: 032-01/22-01/04
URBROJ: 2170/03-22-01-01
Čavle, 15. srpnja 2022.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.