Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Čavle
01 rujna, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je nacrt Odluke o uređenju prometa na području Općine Čavle te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) općinama i gradovima je dana ovlast da uređuju promet na svom području. Slijedom toga Općina Čavle je izradila prijedlog Odluke o uređenju prometa koju donosi Općinsko vijeće.

Općina Čavle Provela je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za prijedlog Odluke o uređenju prometa u srpnju 2022.g. (KLASA: 032-01/22-01/04, URBROJ: 2170/03-22-01-01) no na predmetni prijedlog nije ishodovana suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora za javni red i sigurnost, te se iz tog razloga provodi savjetovanje s novim prijedlogom Odluke.

Predmetnom Odlukom određuju se:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
 3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. promet pješaka, vozača bicikla, vozača osobnih prijevoznih sredstava, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, jahača te gonjenje i vođenje stoke,
 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 7. zone smirenog prometa,
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i vozača bicikla u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama,
 14. uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.

Rok za podnošenje prijedloga je do 2. listopada 2023. godine do 11.00h. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem na adresu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, Čavja 31 ili na elektroničku adresu: pisarnica@cavle.hr.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Čavle.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

 

09.10.2023.

Datoteka dostupna za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.