Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

stručni suradnik/stručna suradnica za financije, proračun i javnu nabavu.

 

Opis poslova: priprema i provođenje postupaka javne nabave; izrada proračuna, vođenje postupaka za naplatu potraživanja.

 

Razina obrazovanja: VSS/VŠS.

 

Obrazovni program: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

 

S kandidatima koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave provesti će se pismeno testiranje te nakon testiranja intervju. Kandidati će biti obaviješteni putem web stranice o vremenu održavanja testiranja najmanje 5 dana prije održavanja istog.

Izvori za pripremu kandidata:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  2. Zakon o općem upravnom postupku,
  3. Zakon o komunalnom gospodarstvu,
  4. Zakon o proračunu,
  5. Zakon o javnoj nabavi
  6. Zakon o financiranju JLS
  7. Opći porezni zakon.

 

Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava. Dokumentacija koja se prilaže: životopis, diploma o stečenoj stručnoj spremi, potvrda HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, Potvrda HZZ o evidenciji nezaposlenih osoba, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Dokumentacija se prilaže u preslici, originali na uvid.

 

Rok za prijavu je 4. svibnja 2018.g. pismenim putem na adresu Općine Čavle, Čavja 31, 51 219 ČAVLE, s naznakom: „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

 

Cjelokupni tekst Oglasa nalazi se na službenim stranicama HZZ.

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.