Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije temeljem trenutne epidemiološke situacije i mišljenja dobivenog od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije (NZZJZ PGŽ) dostavlja slijedeću:

Preporuku o postupanju namijenjenu poslodavcima s područja Primorsko – goranske županije

 

  • Ovisno o broju zaposlenika temeljem Zakona o zaštiti na radu, svi poslodavci trebaju uključiti Koordinatore i Ovlaštenike zaštite na radu i obvezati ih da u ustanovu, tvrtku ili drugu organizaciju, implementiraju i nadziru preventivne i protuepidemijske mjere protiv COVID-19. U slučaju da se neka potencijalno rizična djelatnost ili okupljanje odvija s osobama izvana okvira pravnog subjekta, (poslodavca), potrebno je imenovati osobu odgovornu za operativnu implementaciju i nadzor mjera. Za te aktivnosti imenovane osobe trebaju skupiti i proučiti dokumente, odnosno zakone, pravilnike, odluke, upute i smjernice koje su na snazi za suzbijanje pandemije COVID-19 u Hrvatskoj, te sve što se općenito ili izričito odnosi na njihovu djelatnost, implementirati u rad i funkcioniranje tog subjekta.
  • Za kompleksnije sustave, okolnosti i uvjete, preporučuje se izraditi i prilagođene radne upute i postupnike konkretno za svaki subjekt ili organizaciju. U navedene postupke uvrstiti i obvezu ne dolaska na posao u slučaju sumnje na bolest, mjerenje i evidenciju tjelesne temperature prije dolaska ili način provedbe mjerenja na ulazu; dezinfekcija ruku; razmak na radnom mjestu i raspored kretanja u zajedničkim prostorima; prozračivanje, klimatizacija i čišćenje i dezinfekcija; nošenje zaštitnih maski za lice i vizira i slično.
  • U sklopu organizacije posla, potrebno je i razmotriti mogućnost organizacije smjenskog rada kako bi se postigla manja koncentracija ljudi u prostorima gdje se odvija djelatnost te kako bi se omogućilo da da što manje osoba zbog kontakta na poslu završi u izolaciji u slučaju zaraze pojedinog djelatnika. Prema mogućnosti organizirati i urediti redovan rad od kuće zaradna mjesta i radnike gdje je to moguće, kao i za situaciju rada iz karantene ili izolacije.
  • Obveza izbjegavanja izlaganja izvan radnog mjesta mora postati dio pisanih internih preventivnih uputa iza koje stoje ovlaštenici zaštita na radu u ime poslodavca. Epidemiološka anketa treba postati sastavni dio procesa povratka radnika na posao nakon duljeg odsustva zbog odmora, prilikom putovanja i periodički.
  • U slučaju epidemiološki suspektnog događaja, odgovorne osobe s epidemiološkom službom i liječnicima primarne zdravstvene zaštite svojih zaposlenika koordiniraju daljnje mjere obrade kontakata i dezinfekcije prostora.
  • NZZJZ PGŽ će pružiti savjetodavnu potporu ne samo iz aspekta epidemiološke službe, nego i redovne ponude iz spektra zaštite na radu koji se odnosi na “Osposobljavanje za rad na siguran način (radnika, ovlaštenika i povjerenika)”, “Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu”, “Osposobljavanje za zaštitu od požara”, “Tečaj za efikasnu i pravilnu uporabu pesticida”. Isto tako Zavod provodi i “analize mikrobiološke čistoće objekta”, “implementaciju i sudjelovanje u provedbi mjera za sprječavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi”, “nadzor nad mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije”, “uvođenje i nadzor nad sustavom HACCP-a” i drugo.

 

S poštovanjem,
Stožer civilne zaštite
Primorsko-goranska županija

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.