Predmet nabave: izgradnja dječjeg igrališta na Halovcu