Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

[alert type=”info” close=”true”]Dodjeljeno 30 kompostera. Kompletan popis osoba koje su ostvarile pravo pogledajte ovdje[/alert]

Obavještavaju se svi mještani Općine Čavle

o mogućnosti dobivanja na korištenje ukupno 30 kompostera zapremnine 400 litara za kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva.

 

Kriteriji za dodjelu kompostera su slijedeći:

  • korisnici moraju imati prebivalište na području Općine Čavle najmanje 6 mjeseci

(dokaz uvjerenje o prebivalištu)

  • korisnici moraju biti obveznici plaćanja komunalne naknade na prijavljenoj adresi,
  • korisnici ne smiju imati nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Čavle kao ni prema komunalnom društvu „Čistoća“ d.o.o. Rijeka (ispunjavaju zahtjev koji će biti podložan provjeri)
  • korisnici moraju posjedovati uređenu okućnicu iz koje se zbrinjava zeleni otpad
  • kućanstvo koje se prijavljuje mora imati najmanje dva člana kućanstva (dovoljno je priložiti kopiju osobne iskaznice)

Komposteri će se dodjeliti onim korisnicima koji zadovoljavaju sve kriterije, a ukoliko svi prijavljeni budu zadovoljavali kriterije komposteri će se dodjeljivati sukladno redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Odluku o dodjeli donosi Povjerenstvo za dodjelu kompostera.

Odabrani korisnici komposter su dužni koristiti na za to predviđen način, o čemu će dobiti i detaljne pisane upute. Komposter su dužni osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto. Svi korisnici pristaju na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja dobivenog kompostera.

Komposteri su proizvedeni od polietilena. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica posuda kompostera nema dno. Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje.  Dimenzije kompostera su 660 x 660 x 1100 mm, težina 13 kg, zapremnina 400 litara.

U komposterima se može kompostirati: voćni i povrtni otpaci, talog kave i čaja, kora citrusovih plodova u manjoj količini, smeđi karton i novinski papir u manjoj količini, ljuske od jaja, izmet malih životinja, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava u manjoj količini, izlomljen vrtni otpad, drvena vuna, trijeske, piljevina i sl. u manjim količinama.

Pozivaju se građani da, ukoliko su zainteresirani za dodjelu kompostera i udovoljavaju navedenim uvjetima, podnesu pismene zahtjeve na adresu Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.