Poziv za dostavu ponuda – izgradnja dječjeg igrališta u Rakovu selu

Obavijestx

Budući je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15)  tražena Suglasnost pod točkom 3.2. ukinuta,

obavještavaju se  gospodarski subjekti da je Naručitelj izvršio ispravak točke 3.2. na način da ista glasi:

1.Ponuditelj je dokazao svoju minimalnu sposobnost ako dostavi dokaz da ima  2 zaposlenika , od čega 1 zaposlenik mora ispunjavati uvjete za poslovođu na gradilištu   ili alternativno ako posjeduje suglasnost skupine I .

Datoteke dostupne za preuzimanje: