Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) Općina Čavle upućuje

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

 Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, da sukladno članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) dostave podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 Podaci se dostavljaju na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva te je dostupan na službenim Internet stranicama Općine Čavle (www.cavle.hr), a može se preuzeti u službenim prostorijama Općine Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle u uredovno vrijeme za stranke.

 Ispunjeni obrazac dostavlja se na jedan od sljedećih načina:

– osobno u pisarnicu Općine Čavle

– putem pošte na Općina Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle

– mailom na opcina@cavle.hr

– faksom na 051/ 208-311

Prikupljeni podaci dostavit će se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

 Napomena: Dostava podataka temeljem propisanog obrasca ne obvezuje vlasnike odnosno korisnike na zbrinjavanje azbestnog otpada.

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.