Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr


[alert type=”notice” close=”true”]NOVI IBAN OPĆINE ČAVLE aktivan od 7. siječnja 2019. g. HR 84 2402006 1806100007[/alert]

[portfolio projects=”4″ title=”Događanja” show_title=”yes” columns=”4″]

[gap height=”30″]

[bloglist posts=”7″ show_title=”yes” title=”Posljednje vijesti” categories=”obavijesti”]

Arhiva obavijesti

[hr style=”3″]

Osoba za nepravilnosti

[retinaicon icon=”folder-open” color=”#ed1d25″ background=”#efefef” size=”medium”]Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Opširnije…

Službenik za informiranje

[retinaicon icon=”cloud-upload” color=”#ed1d25″ background=”#efefef” size=”medium”]Pravo na pristup informaciji ostvarite podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Čavle.

Opširnije…

Savjetovanje s javnošću

[retinaicon icon=”user” color=”#ed1d25″ background=”#efefef” size=”medium”]Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti.

Opširnije…

[hr style=”3″]

[retinaiconbox icon=”hand-right” color=”#ffffff” background=”#666666″ title=”Službenik za zaštitu osobnih podataka” circle=”true”]

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Čavle kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (link)

[gap]Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

[gap]Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka [/retinaiconbox]

[hr style=”3″]

[one_fifth]
[teaser img=”https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2014/07/knjiznica-teaser-1.gif”]
Knjižnica Čavle
[/teaser]
[/one_fifth]
[one_fifth]
[teaser img=”https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2014/07/gmajna-teaser-1.gif”]
Online izdanja Gmajne
[/teaser]
[/one_fifth]

[one_fifth]

[teaser img=”https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2014/07/pplan.gif”]
Prostorni plan Općine Čavle

[/teaser]

[/one_fifth]

[one_fifth]

[teaser img=”https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2018/03/divlje-odlagaliste-otpada.png”]
Divlja odlagališta
[/teaser]

[/one_fifth]
[one_fifth_last]
[teaser img=”https://www.cavle.hr/web/wp-content/uploads/2014/07/cebuharova-kuca-teaser-1.gif”]
Službenik za informiranje
[/teaser]
[/one_fifth_last]

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.