Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
Članovi Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Čavle ima 13 članova, koji se biraju na način utvrđen posebnim Zakonom.

Članovi Općinskog vijeća Općine Čavle, mandat 2021. – 2025.
Ime i prezime Stranka Funkcija
1. NORBERT MAVRINAC UNIJA Predsjednik Općinskog vijeća
2. SANDRA MOHORIĆ SDP
3. STANISLAVA BUŠLJETA HSU
4. ALEN KNEŽEVIĆ SDP Potpredsjednik Općinskog vijeća
5. ALJOŠA ŽEŽELIĆ UNIJA
6. MARKO ŽUVIĆ
(PETRA ŠULJIĆ – mandat u mirovanju)
SDP
7. MIRKO VUKELIĆ SDP
8. GORAN MAVRINAC AK
9. DANIJEL HATEŽIĆ PGS
10. ĐURĐICA FUĆAK PGS
11. STANISLAV ŽEŽELIĆ HDZ Potpredsjednik Općinskog vijeća
12. DENIS ČARGONJA HDZ
13. MILAN MILARDOVIĆ HDZ

Odbori

Sjednice

Zapisnici

Video zapisi

Definicija

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine.

Djelokrug

Općinsko vijeće Općine Čavle

  • Donosi statut, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokaln samouprave,
  • Osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje
  • druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  • Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
  • Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
  • komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
  • Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo ovlašteno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, za poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga zaduženo je Općinsko vijeće, a za izvršne poslove i zadaće ovlašten je načelnik.

Članovi Općinskog vijeća Općine Čavle, mandat 2017. – 2021.
Ime i prezime Stranka Funkcija
1. NORBERT MAVRINAC UK Predsjednik Općinskog vijeća
2. SANDRA MOHORIĆ SDP
3. RAJNA BROZNIĆ ARS  
4. ERVIN BURA HSS  
5. MARKO ŽUVIĆ SDP
6. ALJOŠA ŽEŽELIĆ UK  
7. MIRKO VUKELIĆ SDP Potpredsjednik Općinskog vijeća
8. ALEN KNEŽEVIĆ SDP  
 
9. GORAN MAVRINAC AM  
 
10. MARKO SOBOTINČIĆ PGS  
11. ĐURĐICA FUĆAK PGS  
 
12. MARIJANA KOŠČIĆ HDZ  
13. STANISLAV ŽEŽELIĆ HDZ Potpredsjednik Općinskog vijeća
14. MARIJANA MAVRINAC HDZ  
15. EDO ŽEŽELIĆ HSLS  
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.