Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Pročelnica

DOLORES BURIĆ dipl. iur.

051/208-312

dolores.buric@cavle.hr

Viši stručni suradnik za komunalne poslove

ZLATAN CUCULIĆ, struč. spec. ing. građ. aedif.

051/208-302

zlatan.cuculic@cavle.hr

Referent za poslove općinskog vijeća i načelnika

MATEA RUBČIĆ

051/208-300

matea.rubcic@cavle.hr

Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih prihoda

DUNJA KALČIĆ

051/208-307

dunja.kalcic@cavle.hr

Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika

LINDA JURETIĆ FUĆAK

051/208-306

linda@cavle.hr

Viši stručni suradnik za financije i proračun

DINA ŠEPČIĆ, dipl. oec.

051/208-308

dina.sepcic@cavle.hr

Viši stručni suradnik za finacije, proračun i javnu nabavu

TAMARA KOVAČIĆ RELJA, dipl. oec.

051/208-305

tamara@cavle.hr

Referent za društvene djelatnosti

JASNA GIZDULIĆ

051/208-310

jasna.gizdulic@cavle.hr

Referent za javnu nabavu i uredsko poslovanje

ODINEJA MAVRINAC-FILIPOVIĆ

051/208-300

odineja.mavrinac@cavle.hr

Stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalne poslove

JASNA CUCULIĆ, ing. građ.

051/208-309

jasna.cuculic@cavle.hr

Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle

DARIO MICULINIĆ, mag. ing. aedif.

051/208-320

opcina@cavle.hr

Komunalno-prometni redar, poljoprivredni redar

DANIJEL MAVRINAC

051/208-303

komunalni-redar@cavle.hr

Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i upravne poslove

MARINA MARŠANIĆ, mag. iur.

051/208-304

marina.marsanic@cavle.hr
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.