Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje;
 • prostorno i urbanističko planiranje;
 • komunalne djelatnosti;
 • brigu o djeci, te starim i nemoćnim osobama;
 • socijalnu skrb;
 • primarnu zdravstvenu zaštitu;
 • odgoj i osnovno obrazovanje;
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport;
 • zaštitu potrošača;
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;
 • protupožarnu i civilnu zaštitu;
 • i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Općine.

Prema Statutu Općine Čavle općinska tijela su

Upravni odjel

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslove državne uprave koji su preneseni na Općinu. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.