Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle
23 listopada, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) – dalje u tekstu: Zakon, stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Danom njegovog stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji je prvi put donesen 1995. godine i do donošenja novog Zakona je značajan broj puta mijenjan, odnosno dopunjavan.

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Čavle ima obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici vijeća 18. srpnja 2019.g. donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Čavle (Službene novine Općine Čavle 7/19) te I. izmjene i dopune predmetne Odluke 7. studenog 2019 (Službene novine Općine Čavle 9/19).

Radi usklađenja sa nalozima Državnog ureda za reviziju predlaže se izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na način da se utvrđuju uvjeti i način održavanja javne rasvjete i usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

Datoteka dostupna za preuzimanje:

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.