Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine Čavle
20 listopada, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci na području Općine Čavle te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Pravna osnova za donošenje ove Odluke je članak 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)-u daljnjem tekstu: Zakon.

Općinsko vijeće Općine Čavle usvojilo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine Čavle 30. siječnja 2019.g. („Službene novine Općine Čavle “ broj 02/19).

Člankom 57. stavkom 2. Zakona propisano je da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu, pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. Zakona.

Nadalje, u članku 57. stavkom 3. Zakona propisano je da su jedinice lokalne samouprave u tome slučaju obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 EUR niti veće od 199,08 EUR.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19, 1/20, 138/20, 1/21 i 156/22) utvrđeni su kriteriji po kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisuje visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona.

Važećom Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci na području Općine Čavle utvrđena je visina paušalnog poreza prema naseljima u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu i to: za naselje Čavle 33,84 EUR, za naselja Cernik, Mavrinci, Soboli, Zastenice 27,87 EUR te za naselja Buzdohanj, Grad Grobnik, Ilovik, Podčunić i Podrvanj 19.91 EUR.

Novom Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci na području Općine Čavle predlaže se uvođenje paušalnog poreza u jednakom iznosu za sva naselja u visini od 50,00 EUR. Obzirom da su i komunalna naknada i komunalni doprinos u Općini Čavle utvrđeni jednako za sva naselja intencija je da se i iznos paušalnog poreza uvede u jednakom iznosu. Također obzirom da je zabilježen trend pozitivnog rasta broja smještajnih kapaciteta kao i noćenja na području Općine Čavle te da raste broj turističkih manifestacija koje se održavaju kroz cijelu godinu, čime se povećavaju i ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu. Slijedom navedenog, predlaže se povećanje iznosa predmetnog paušalnog poreza.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.