Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Odluka o grobljima na području Općine Čavle i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja
07 studenoga, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je nacrt Odluke o grobljima na području Općine Čavle i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Općinsko vijeće Općine Čavle usvojilo Odluku o grobljima Općine Čavle na sjednici Općinskog vijeća dana 13. srpnja 2006.g. te izmjene i dopune Odluke 30. studenog 2006.g., 3. veljače 2011.g. i 21. ožujka 2019.g. (Službene novine PGŽ 28/06, 50/06, 4/11, Službene novine Općine Čavle 04/19).

Prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Čavle i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja u razdoblju od 17. svibnja do 16. lipnja 2023.g. Obzirom da predmetni prijedlog odluke nomotehnički nije zadovoljio odredbe u postupanju u svakodnevnoj praksi predlaže se nova Odluka.

Ovom Odlukom predviđa se uređenje:

  • povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i upravljanja grobljem trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Čavle, te uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i upravljanja grobljem od strane tog društva;
  • prijenos javnih ovlasti za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima u postupcima dodjele na korištenje grobnog mjesta, utvrđivanja i naplate naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje te godišnje grobne naknade;
  • mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje;
  • uvjeti i mjerila za utvrđivanje naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade;
  • vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba;
  • izvođenje radova na groblju i održavanju grobnih mjesta;
  • izgradnja novih groblja ili grobnih mjesta;
  • financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i poslova upravljanja grobljem;
  • nadzor i kaznene odredbe;
  • prijelazne i završne odredbe.

Rok za podnošenje prijedloga je do 7. prosinca 2023. godine do 11.00h. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: pisarnica@cavle.hr.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.