Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle na korištenje udrugama
23 listopada, 2023

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle na korištenje udrugama te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Zakonska osnova za donošenje Odluke je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15, 37/21) i Statut Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/15, Službene novine Općine Čavle 12/18, 41/18, 3/21, pročišćeni tekst 4/22).

U Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, u članku 1. stavak 2., između ostalog, određeno je da kriterije, mjerila i postupke iz te Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i jedinice lokalne samouprave kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga. U stavku 5. istog članka određeno je da se odredbe te Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Također člankom 6. stavkom 2. točkom 5. propisana je obveza provođenja javnog natječaja za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje provode programe i projekte.

U članku 10. Uredbe određeno je da temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u obliku općeg akta.

Prijedlogom Odluke utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Odluku o namjeni poslovnih prostora koju će se dati na korištenje udrugama s područja Općine Čavle donosi općinski načelnik.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.