UPU-21

Datoteke dostupne za preuzimanje: IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-21 POSLOVNE ZONE JELENJE (K4) prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu UPU Poslovne zone Jelenje… opširnije →