Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

OBAVIJEST
u vezi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2016. godinu

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje posluju i/ili imaju kuću za odmor na području općine
da su u skladu s propisima obvezni dostaviti prijavu poreza na kuće za odmor za 2016. godinu.
Obveznici koji su u prethodnim godinama izvršili prijavu poreza, a nisu imali promjena, ne
moraju ponovno prijavljivati porez za 2016. godinu.
Obveznik poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području općine. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi
povremeno ili sezonski. Osnovni kriterij za prosudbu radi li se o kući za odmor za koju treba
plaćati porez na kuću za odmor je koristi li se zgrada, dio zgrade ili stan povremeno ili sezonski,
odnosno služi li ista za stalno stanovanje ili ne.
U pravilu, prijava se podnosi na Obrascu prijave poreza na kuće za odmor koji se može podići u
pisarnici Općine Čavle, na adresi Čavja 31, Čavle, ili se može preuzeti na službenoj stranici Općine
Čavle www.cavle.hr.
Prijavu nije obavezno podnositi na objavljenom obrascu, ali u tom slučaju mora biti dostavljena u
pisanom obliku, čitka i sa svim podacima iz obrasca.
Prijave za utvrđivanje poreza Općine Čavle dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Čavle,
poštom na adresu: Općina Čavle, Čavja 31, 51 219 Čavle.
Svaku promjenu podataka vezanih uz obvezu utvrđivanja porezne obveze obveznici su dužni
dostaviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Obveznicima koji ne dostave podatke za
utvrđivanje poreza može se izreći novčana kazna u visini od 500,00 do 25.000,00 kn sukladno čl.
89. st. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.