Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Zakonom o dopunama Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine” broj 121/16), koji je stupio na snagu 31. prosinca 2016., propisana je zapreka za sudjelovanje u izbornom procesu osobama koje su osuđivane za određena kaznena djela. Iz tih razloga uvodi se mogućnost  traženja i izdavanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije, ne samo u sjedištima općinskih sudova, već i u stalnim službama te putem sustava e-Građani.

Slijedom navedenog, osoba će moći za sebe u sjedištu Općinskog suda ili putem sustava e-Građani zatražiti izdavanje za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za gradonačelnika i Župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Zahtjev za izdavanjem potvrde mora sadržavati ime i prezime osobe za koju se podaci traže, OIB, ime oca, datum i mjesto rođenja te potpis podnositelja zahtjeva. Podnosi se na obrascu koji će biti propisan Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.

Izdavanje potvrde moći će se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista i kandidatura.

Općinski sud bit će dužan bez odgode izvršiti provjeru podataka iz kaznene evidencije te ukoliko se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji izdati mu potvrdu.

Ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, Općinski sud, odnosno će na njezin zahtjev bez odgode zatražiti od Ministarstva pravosuđa izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 13. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima.

Ministarstvo će izdati posebno uvjerenje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva, te ga proslijediti Općinskom sudu radi predaje podnositelju  zahtjeva. Ukoliko kandidat, koji se nalazi u kaznenoj evidenciji, ne pristaje na daljnju provjeru sud mu neće izdati potvrdu odnosno zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

Važno je naglasiti da na predstojećim lokalnim izborima jedna osoba može biti  istovremeno kandidat za tri različite funkcije pa će sukladno tome na obrascima zahtjeva biti  predviđeno polje gdje će podnositelj zahtjeva navesti koliko primjeraka potvrde mu je  potrebno.

Izdavanje potvrde i uvjerenja oslobođeno je plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

 

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.