OBAVIJEST MJEŠTANIMA O UKLANJANJU AMBROZIJE

Obavještavaju se mještani Općine Čavle da su, temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) NN 72/2007., a radi otklanjanja štetnih utjecaja za život ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica i vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta, te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čavle, dužni s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke.

Važno je uklanjati ambroziju prije početaka cvatnje jer producira velike količine polena koji kod osjetljivih ljudi izazivaju alergijske reakcije. Kako bi što je moguće više usporili širenje ovog invazivnog korova na našem području apeliramo na sve mještane da ambroziju uklanjaju mehanički čupanjem zajedno sa korijenom.

U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, pojedincima i korisnicima će naložiti komunalni redar.