Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

“Dana 28. rujna 2015.g. LAG „VINODOL“ zaprimio je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rualnom razvoju Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od =318.725,40 kn!

 

Navedenom Odlukom, LAG-u „VINODOL“ se dodjeljuje potpora u okviru „Mjere 19  LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, eng. EAFRD) sa 90 % udjela a preostalih 10 % potpore osigurava se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Dodijeljena sredstva LAG može koristiti isključivo za prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.1.1., koje obuhvaćaju izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a i tekuće troškove za 6 mjeseci od dana zaprimanja Odluke. Lokalna razvojna strategija jest strateški dokument LAG-a u koji će biti uključeni prihvatljivi projekti sa područja 7 jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u sastavu LAG-a “VINODOL” i to za natječaje iz mjera ruralnog razvoja. To je nužan dokument za daljnji rad LAG-a te korištenje sredstava mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Pred LAG-om dakle stoji upravo kompleksna i dugotrajna izrada navedene razvojne strategije.

Bitna mogućnost koja se pruža LAG-ovima jest ta da će projekti koji budu uključeni u Lokalnu razvojnu strategiju odabirati LAG i takvi projekti imati će mogućnost većeg postotka sufinanciranja nego da se prijavljuju direktno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ukupni iznos potpore za sve projekte može iznositi maksimalno 3.000.000 eura). Stoga je vrlo bitno izraditi kvalitetnu bazu prihvatljivih projekata!

LAG „VINODOL“ će u fazi izrade svoje Lokalne razvojne strategije organizirati radionice/sastanke za stanovnike sa svog područja, na koje se već ovim putem pozivaju svi koji imaju, ili samo projektne ideje ili već gotove i spremne projekte. “

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.