Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ČAVLE ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2023.

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Čavle (SN OČ 02/22)

 

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle (SN PGŽ 5/2018)

 

Program izborazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom:

 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/18, 84/19)

 

Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada (SN OČ 04/22)

 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

 

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

 

Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 03/17)
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.