Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
+385 (0)51 208 311

Zakonska regulativa
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ČAVLE ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2023.

 

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Čavle (SN PGŽ 5/2018)

 

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle (SN PGŽ 5/2018)

 

Program izborazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom:

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 73/17

 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

 

Zakon o zaštiti okoliša

 

Naputak o glomaznom otpadu

 

Zakon o gradnji

 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

 

Nacionalna strategija zaštite okoliša

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.