Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Kategorija: Javna rasprava
JAVNU RASPRAVA o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
19 lipnja, 2020

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU
SAMOUPRAVU I UPRAVU
KLASA:350-02/20-01/03
URBROJ: 2170-03-20-01-13
Čavle, 16. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinske načelnice Općine Čavle (KLASA: 350-02/20-01/02, URBROJ: 2170-03-20-01-13 od dana 16. lipnja 2020.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
  2. Početak javnog uvida je 23.6.2020., a završetak 01.7.2020. godine.
  3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoru Općine Čavle, Čavja 31, svakog radnog dana u uredovnom vremenu od 9,00 do 15,00 sati.
  4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 29.6.2020. godine u općinskoj vijećnici Dom Čavle, I kat, na adresi Čavja 17, s početkom u 11.00 sati.
  5. Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnoj stranici Općini Čavle.
  6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  7. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
  8. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle i to zaključno s 01. srpnja 2020. godine.
  9. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  10. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, Čavja 31, Čavle, na broj telefona 051/208-312 ili putem elektroničke pošte na adresu dolores.buric@cavle.hr.

 

 

Pročelnica:
Dolores Burić

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.