Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Temeljem čl.23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN br.10/97,107/07,i

94/13)Državnog pedagoškog standarda(NN 63/08,90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju

programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS U PROGRAM

PREDŠKOLE U 2015/16 pedagoške godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Općine Čavle,sa prebivalištem Općine

Čavle,koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja ,na upis djece u

program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u

osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena od

01.04.2009 do 31 .03.2010. Zahtjev za upis djece u program predškole možete preuzeti u

prostorijama DV Čavlić ili na internet stranici vrtića- www.vrtic-cavlic.hr

Potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih(bez obzira na datum izdavanja

dokumenta)ili presliku osobne iskaznice djeteta

-presliku osobnih iskaznica roditelja /skrbnika,

-potvrdu nadležnog liječnika o zdrastvenom stanju djeteta,ne starije od mjesec dana

-presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi

ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza,mišljenja i rješenja nadležnih tijela ,ustanova i

vještaka za dijete s teškoćama u razvoju,ako postoje.

Zahtjev za upis s priloženom dokumentacijom dostavlja se od 05.10.-30.10.2015 u

prostorijama DV Čavlić,Čavja 49.

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.