Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje posluju i/ili imaju kuću za odmor na području općine Čavle da su u skladu s propisima obvezni dostaviti prijavu poreza na kuće za odmor za 2022. godinu. Obveznici koji su u prethodnim godinama izvršili prijavu poreza, a nisu imali promjena, ne moraju ponovno prijavljivati porez za 2022. godinu.

Obveznik poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Čavle. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski (SN PGŽ 16/2017, 36/2017). Porez na kuće za odmor plaća se 8,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, nadležnom poreznom tijelu (upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, Čavja 31, Čavle ili ispostavi Porezne uprave, Riva 16 , 51 000 Rijeka) dostaviti podatke o obvezniku poreza, korisnoj površini i mjestu gdje se kuća za odmor nalazi.

U pravilu, prijava se podnosi na Obrascu prijave poreza na kuće za odmor koji se može podići u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, na adresi Čavja 31, Čavle, ili se može preuzeti na službenoj stranici Općine Čavle https://www.cavle.hr/obrasci/.

Za ne podnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn sukladno članku 56. st.1. t.2. Zakona o lokalnim porezima.

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.