Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Kategorija: Obavijesti
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 12 – Poslovna zona Berhonjin (K2)
02 listopada, 2023

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinske načelnice Općine Čavle (KLASA: 350-02/23-01/06, URBROJ: 2170-17-01/13-23-01 od dana 02.10.2023.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle objavljuje

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 12 – Poslovna zona Berhonjin (K2)

  1.           Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 12 – Poslovna zona Berhonjin (K2) (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
  2.           Početak javnog uvida je 04.10.2023., a završetak 02.11.2023. godine.
  3.           Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoru općinske uprave Općine Čavle, Čavja 31, Čavle, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 14,30 sati.
  4.           Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 09.10.2023. godine u Općini Čavle, Čavja 31, s početkom u 17.00 sati.
  5.           Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnoj stranici Općine Čavle.
  6.           Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  7.           upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
  8.           uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle i to zaključno do 02.11.2023. godine.
  9.           Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  10.           Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, Čavja 31, Čavle, na broj telefona 051/208-309 ili putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@cavle.hr.

Datoteka dostupna za preuzimanje:

 

Gore navedeni Prijedlog Plana u digitalnom obliku možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.