Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Kategorija: Javna rasprava
Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Čavle
02 lipnja, 2014

Temeljem  čl. 85., čl. 86. st. 1. i 2. i čl. 88. st.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle (SN PGŽ 43/13) i Odluke Općinskog načelnika Općine Čavle  od 29. 05. 2014. g., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU

STAVLJANJA IZVAN SNAGE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA

UREĐENJA CENTRA ČAVLE

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle, provest će se u periodu od  11. 06. 2014. do  23. 06. 2014. g.

Za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave,  za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi prijedlogu stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle, u prostoru općinske uprave Općine Čavle, Čavle 206, u uredovne dane od 9,00 do 15,00 sati.

Tijekom trajanja Javne rasprave , upriličit će se javno izlaganje dana  12. 06. 2014.g.  u 15,oo sati, Dom Čavle, općinska vijećnica – kod pošte (I kat), Čavle 104.

Ako u roku, određenom u objavi  javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi ne dostave pisano očitovanje na prijedlog  stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle, smatra  se da nemaju primjedbi.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način, da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja i dobivaju odgovore, usmeno ili u pisanom obliku, da daju i upisuju primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi, na zapisnik i upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi, u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, određenom  u objavi, zaključno  do 23. 06. 2014. g. i nisu čitko napisani, neće  se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                  OPĆINE ČAVLE

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.