Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Poštovani,

temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa za zadovoljenje javnih potreba Općine Čavle u području kulture, zdravstvene zaštite i društvenih djelatnosti za 2018. godinu i Javnog poziva za predlaganje programa za zadovoljenje javnih potreba Općine Čavle u području sporta za 2018. godinu, kao i potpisanih Ugovora o financiranju programa Javnih potreba na temelju provedenih natječaja za 2018.g., pozivamo Vas da do 28. veljače 2019.g. dostavite financijska i opisna izvješća o realiziranim programima.

Obrasci za ispunjavanje nalaze se na službenim stranicama Općine Čavle www.cavle.hr/udruge. Umoljavamo Vas da iste elektronski ispunite, isprintate i dostavite osobno u Upravni odjel Općine Čavle ili poštom na adresu: Općina Čavle, Čavja 31, 51 219 Čavle, s naznakom „Izvješće Udruga 2018.g.“, zaključno do 28. veljače 2019.g.

Napominjemo da se u financijskom izvješću navode cjelokupni troškovi programa, projekta ili manifestacije, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine Čavle (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslike naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

 

S poštovanjem,

Pročelnica

Dolores Burić

 

Dostaviti:

– pismohrana

– prema dostavnoj listi

 

Datoteke dostupne za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.