Čavja 31, 51219 Čavle, Hrvatska
+385 (0)51 208 300
+385 (0)51 208 310
pisarnica@cavle.hr

Obavještavaju se predstavnici udruga civilnog društva koje djeluju na području Općine Čavle da Zakon o udrugama, a vezano uz Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Čavle predviđa mogućnost izravne dodjele financijskih sredstava bez objavljivanja natječaja.

Izravna dodjela financijskih sredstava moguća je samo u iznimnim slučajevima i to:

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),
  • kada se prema mišljenju Povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

U privitku objavljujemo obrasce vezano uz zahtjev za izravnu dodjelu sredstava, uz napomenu da se zahtjev može podnijeti samo na objavljenim obrascima (obrazac zahtjeva i obrazac proračuna).

Dokumenti dostupni za preuzimanje:

Skip to content

Koristimo kolačiće

Molimo vas potvrdite prihvaćate li kolačiće sa stranice www.cavle.hr korištene u svrhu boljeg razmijevanja navika posjetitelja. U suprotnom odaberite ne prihvaćam i nećemo spremati kolačiće na vaše računalo.