TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU SKRB

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA RIJEKA
PATRONAŽNA SLUŽBA ČAVLE
POKROVITELJ:OPĆINA ČAVLE

 

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU SKRB

Predavanja i vježbe održavaju se u Čavlima,Mavrinci 19/A(Sportska dvorana-predavaona)  s početkom u 17,30 sati.

 

25.03.2019. TRUDNOĆA
Rozmari Tusić mag.med.techn.

PRAVILNA PREHRANA U TRUDNOĆI I DOJENJE
Dr.sc.Mihela Dujmović,nutricionista
mr.sc.Orjana Marušić Štimac, psiholog

27.03.2019. PSIHOLOŠKI ASPEKT RODITELJSTVA
mr.sc.Orjana Marušić Štimac, psiholog

29.03.2019. FIZIOTERAPIJSKI ASPEKT PRIPREME TRUDNICE I PARTNERA ZA POROĐAJ
Maja Maržić, bacc.physioth

01.04.2019. ULOGA PATRONAŽNE SESTRE U NJEZI MAJKE I NOVOROĐENČETA
Bojana Burić, bacc.med.tech.

03.04.2019. POROĐAJ I BABINJE
Sanja Jurica,dr.med. ,spec.ginekologije i opstetricije