Sveučilište za 3. dob – istraživanje

Sveučilište u Rijeci provodi ispitivanje na temu sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u obrazovnim programima s ciljem vrednovanja dosadašnjeg rada i planiranja budućih aktivnosti.

Anketi možete pristupiti na internetskoj stranici:

http://limesurvey.srce.hr/index.php