Putevima Frankopana

 

Cilj projekta:

 

zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju.

Trajanje projekta: 1. studeni 2015. – 1. veljače 2021.

Opis:

 

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Na području Općine Čavle i prosturu kaštela Grad Grobnik, sredstva iz projekta „Putevima Frankopana“ su utrošena na uređenje južne kule, sanacija krova,  obnova  fasade,  uređenje  zidova,  postavljanje novih  podova  i stolarije,  te opremanje prostora. Sredstva iz projekta su usmjerena i na opremanje udruge „Praesidio  Frangipanus“  s  20  kostima  frankopanske  straže,  oružjem, zastavama,  štitovima  i  bubnjem,  te obnovu sjeverne kule koja će postati interpretacijski centar.

Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije.

Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

 

“Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana”

Partneri

 

Primorsko-goranska županija (nositelj)

Grad Rijeka

Grad Kraljevica

Grad Bakar

Grad Čabar

Općina Čavle

Općina Lokve

Općina Vinodolska

Biskupija Krk

Prirodoslovni muzej Rijeka

Centar za kulturu Grada Krka

Turistička zajednica Grada Rijeke

Turistička zajednica Kvarnera.

 

Proračun:

 

Ukupni proračun projekta: 61.024.028,15 kn

Financiranje od strane EU: 47.306.235,33 kn

 

Program iz kojeg se financira:

 

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija

Web-stranica:

Naslovna stranica

Razdoblje provedbe projekta 1.11. 2015. – 1. 02. 2021.