Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,  te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Rok za podnošenje prijedloga je do 9. studenog 2018. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: dolores.buric@cavle.hr.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja sa divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Čavle.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Čavle.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst odluke o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.

 

Datoteke dostupne za preuzimanje: