POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE LEŠINA ŽIVOTINJA I OSTALH NUSPROIZVODA S JAVNIH POVRŠINA , TE DODJELA POSLOVA ZA SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE ZA POTREBE OPĆINE ČAVLE

Datoteke dostupne za preuzimanje: