POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA S JAVNO PROMETNIH POVRŠINA OPĆINE ČAVLE TIJEKOM 2021. GODINE

Datoteke dostupne za preuzimanje: