POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na   temelju  čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (,Narodne  novine”  br. 86/08  i 6/11)  Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  za imenovanje  pročelnika/pročelnice   u Upravni  odjel  za  lokalnu  samoupravu i upravu Općine Čavle objavljenog  u ,Narodnim novinama”  br 83/2014  od 11 srpnja 2014. godine i Web stranici Općine Čavle dana 14. srpnja 2014. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU  PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

te

Na   temelju  čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (,Narodne  novine”  br. 86/08  i 6/11)  Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  za prijem  u službu na neodređeno vrijeme Komunalnog  redara  u Jedinstveni  upravni  odjel Općine  Čavle objavljenog  u ,Narodnim novinama”  br 83/2014  od 11 srpnja 2014. godine i Web stranici Općine Čavle dana 14. srpnja 2014. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU  PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI