Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – usluge obavljanja preventivnih poslova dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije na području općine Čavle

Datoteke dostupne za preuzimanje: