Poziv kojim ostvaruje prava na poklon za Sv. Nikolu