Postupak za prikupljanje ponuda za usluge obavljanja preventivnih poslova dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije na području Općine Čavle tijekom 2019. godine

Datoteke dostupne za preuzimanje