Ovjera potpisa u Općinskom izbornom povjerenstvu

Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi može se ovjeriti kod javnog bilježnika ili Općinskog  izbornog  povjerenstva radnim danom od 10,00 – 15,00 sati.