ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČAVLE

Datoteke dostupne za preuzimanje: