ODLUKA O NAJMU I VISINI NAMJMA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POTREBE PROVOĐENJA IZBORNE PROMIDŽBE ZA LOKALNE IZBORE 2017. G.

Datoteke dostupne za preuzimanje: