Odluka o najmu i visini najma za korištenje javne površine za potrebe provođenja izborne promidžbe za izbor zastupnika za Hrvatski sabor 2015

Datoteke dostupne za preuzimanje: