Odluka o listi projekata/programa za dodjelu sredstava

Odluka o listi projekata/programa za dodjelu sredstava temeljem Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu te Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima na području Općine Čavle za 2016.g.

Datoteke dostupne za preuzimanje: